26.05.2018

Борсата получи тласък за развитие

Борсата получи тласък за развитие с подписания меморандум за учредяване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в страната. Събитието е факт следствие на инициатива на Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и народния представител Делян Добрев. Партньорите, които сложиха подписа си днес под меморандума са: Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса (БФБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ). „В Комисията за финансов надзор не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета смислени решения за капиталовия пазар, каза Карина Караиванова, председател на КФН. Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в обла...

Още

Горещи