14.12.2017

Доказано от КЗК: Картел при шест вериги бензиностанции

Провеждали обща ценова политика, сътрудничили си

Още

Горещи