22.05.2018

Главната инспекция по труда ще спира опасни за здравето дейности

Когато дадено предприятие, обект, машина или работно място са опасни за здравето, Главната инспекция по труда ще спира дейността му със самозалепващ стикер и предупредителна лента. Това предвижда проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане. Специалните знаци - стикерът или лентата, ще са с надписи от черни и червени букви върху бял фон. Инспекторите ще ги поставят, когато преценят, че трябва временно да спрат производство, оборудване или работно място, което застрашава здравето и безопасността на персонала. По своя преценка те ще решават дали да поставят и двата знака, но ще обозначават опасния обект или място непосредствено след като установят нарушението и запишат датата. На работодателя ще бъде връчен и акт за нарушението, което е довело до спирането. Премахването на знаците за спиране ще се прави, след като са били отстранени нарушенията, довели до застрашаване на живота и здравето на хората и нарушенията, посочени от контролния орган. Работодателят носи административно-наказателна отговорност по реда на Кодекса на труда, ако самоволно премахне поставените специални знаци или позволи възстановяване на дейността на обекта преди да бъдат отстранени нарушенията.

Още

Горещи