26.10.2016

НСИ: Износът на България за трети страни се сви с 13.8% за август

  През периода януари - август 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 13.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 9 516.1 млн. лева, предаде БГНЕС. Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.7% от износа за трети страни, съобщават от НСИ. През август 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 0.9% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 228.8 млн. лева. При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. е отбелязан ръст в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (25.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (27.5%). Вносът на България от трети страни през периода януари - август 2016 г. намалява с 12.5% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 10 892.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През август 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 14.3% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 647.8 млн. лева. При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (19.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (35.8%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1 376.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 837.7 млн. лева. През август 2016 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 419.0 млн. лева. 

Още

Износът на България за Испания скача с 36% на годишна база към юли

Общият експорт на страната намалява с 3,1% към юли, отчита БНБ

НСИ: Износът на България за ЕС е нараснал с 4.3% за юли

  През периода януари - юли 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.3% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 17 496.6 млн. лева, предаде БГНЕС. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.7% от износа за държавите - членки на ЕС, съобщават от НСИ. През юли 2016 г. износът за ЕС се увеличава със 7.2% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 817.4 млн. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (32.9%) и „Храни и живи животни” (22.9%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (24.9%). Вносът на България от ЕС през периода януари - юли 2016 г. намалява с 1.0% спрямо същия период на предходната година и достига 18 966.4 млн. лв. по цени CIFНай-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. През юли 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 4.3% в сравнение с юли 2015 г. и е в размер на 2 914.9 млн. лева. При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (14.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (36.1%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 469.8 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 583.6 млн. лева.

Износът на България намалява с 3,1% към края на юли, а вносът - с 6,5%

Основната причина е спад в търговията с трети страни

НСИ: През 2015 г. износът на България за страните от ЕС се е увеличил

  През 2015 г. са изнесени стоки за 44 949.5 млн. лв. и спрямо 2014 г. износът се увеличава с 4.0%. При сравняване на месечните данни за 2015 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през март (24.4%), а най-голям спад - през септември (7.5%), предаде БГНЕС. Внесените стоки (по цени CIF) през 2015 г. са за 51 549.0 млн. лв., или с 0.9% повече от предходната година. При сравняване на месечните данни за 2015 г. с данните за съответния месец на 2014 г. най-голям ръст при вноса се наблюдава през март (13.0%), а най-голям спад се отчита през септември (12.3%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2015 г. е отрицателно и е в размер на 6 599.5 млн. лв., което е с 1 264.4 млн. лв. по-малко от салдото за 2014 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за 2015 г. е на стойност 4 064.6 млн. лева. Износът на България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2015 г. в сравнение с 2014 г. най-голям ръст се наблюдава при износа на „Химични вещества и продукти” (12.5%). Най-голям спад (13.4%) се наблюдава при износа от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”. При вноса най-голям ръст е отчетен в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (13.1%). Най-голям спад се наблюдава при вноса от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (21.0%). През 2015 г. износът на България за страните от ЕС се увеличава със 7.9% спрямо предходната година и е в размер на 29 049.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.0% от износа за ЕС. Вносът на България от страните от ЕС през 2015 г. се увеличава с 5.2% спрямо предходната година и е на стойност 33 157.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС е отрицателно и е в размер на 4 107.8 млн. лв. за 2015 година. Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2015 г. в сравнение с 2014 г. най-голямо е увеличението в сектор „Химични вещества и продукти” (22.5%). Най-голям ръст при вноса от ЕС се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (25.3%). През 2015 г. износът на България за трети страни намалява с 2.5% спрямо предходната година и е на стойност 15 900.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация и бившата югославска република Македония, които формират 46.1% от износа за трети страни. Вносът на България от трети страни през 2015 г. намалява с 6.1% спрямо предходната година и е в размер на 18 391.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Украйна и Сърбия. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни е отрицателно и е в размер на 2 491.7 млн. лв. за 2015 година. 

НСИ: Износът на България за трети страни намалява

  През периода януари - юли 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 15.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 8 287.3 млн. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Китай, Сърбия, Руската федерация и САЩ, които формират 50.1% от износа за трети страни, съобщиха от НСИ, предаде БГНЕС. През юли 2016 г. износът на България за трети страни спада с 13.8% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 272.7 млн. лeвa. При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите седем месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. е отбелязан ръст в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (26.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (35.2%). Вносът на България от трети страни през периода януари - юли 2016 г. намалява с 16.0% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 9 244.3 млн. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През юли 2016 г. вносът на България от трети страни спада с 13.5% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 416.9 млн. лeвa. При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите седем месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (18.1). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (41.8%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли 2016 г. е отрицателно и е в размер на 957.0 млн. лeвa. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 506.0 млн. лева. През юли 2016 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 144.2 млн. лeвa. През периода януари - юли 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 25 769.6 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 3.1%. През юли 2016 г. общият износ възлиза на 4 075.8 млн. лв., или с 0.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. През периода януари - юли 2016 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 28 201.8 млн. лв. (по цени CIF), или с 6.5% по-малко спрямо същия период на 2015 година. През юли 2016 г. общият внос намалява със 7.7% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 322.9 млн. лeвa. Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юли 2016 г. и е на стойност 2 432.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - юли 2016 г. също е отрицателно и е в размер на 1 086.2 млн. лева. През юли 2016 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 247.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 29.9 млн. лева. 

Износът на България за ЕС расте

  През периода януари - май 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 3.5% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 11 991.6 млн. лева, съобщи БГНЕС. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Обединеното кралство, които формират 69.3% от износа за държавите - членки на ЕС. През май 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 4.4% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 396.4 млн. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти” (29.0%) и „Храни и живи животни” (27.4%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (38.1%). Вносът на България от ЕС през периода януари - май 2016 г. намалява с 0.9% спрямо същия период на предходната година и достига 13 159.0 млн. лв. по цени CIF (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. През май 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 0.9% в сравнение с май 2015 г. и е в размер на 2 609.9 млн. лева. При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (25.5%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (36.2%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - май 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 167.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 291.5 млн. лева.