21.05.2018

Спадът на износа се забавя към август и достига 2% спрямо същия период на миналата година

На месечна база дори има ръст, показват данните на НСИ. Той се дължи на увеличение с 0.9% на износа към страни извън ЕС. От началото на март статистиката започна да отчита спадове на продажбите към тези пазари основно заради по-ниските цени на някои борсово търгувани стоки, както и проблемите на Русия, Турция и забавянето на китайската икономика. Износът към ЕС, накъдето се насочва около две трети от българската продукция, продължава да расте.

Още

Горещи