24.05.2018

На какъв етап е либерализацията на енергийния пазар

Изграждането на връзки със съседните енергийни пазари би осигурило на България достъп до по-евтина енергия. Европейският съюз (ЕС) започна действията, свързани с либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ, преди около 20 години. Те са предприети с цел постепенно отваряне на силно монополизираните вътрешни пазари на енергия към свободна конкуренция и намаляване цените на дребно и увеличаването на възможностите за избор на потребителите. Пълната либерализация би довела до...

Още

Горещи