28.10.2016

Държавата пречи спестяванията да се превърнат в бизнес

Достатъчни ли са еврофондовете за насърчаване на малките и средните предприятия?