24.10.2016

Още

Трейс Груп Холд АД стана собственик на 100% от дяловете на Трейс ПЗП Враня

Сръбското дружеството е с капитал в размер на малко над 378 млн. сръбски динара (5, 9 млн. лв.)

Дъщерно дружество на Трейс подписа договор за строителни дейности в Монтана

Стойността на договора е над 902 хил. лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 180 календарни дни

Трейс прави залог за позициониране на румънския пазар

Дружеството подписа споразумение за сътрудничество с румънската фирма ENERGEX EXPERT SRL

Дъщерно дружество на Трейс подписа договори за строителство за 600 хил. лв.

Става дума за изграждане на пътни мрежи на територията на Сърбия