24.10.2016

Сексистките мерзости

Който се хвали, че може да упражнява сексуално насилие над жени, няма място в Белия дом, смята Инес Пол