28.10.2016

В какви условия возят бъбречноболни за хемодиализа?

Според болните - пътуването им до болницата е кошмарно