26.05.2018

Пазарите очакват данните за продажбите на дребно в САЩ

Ключовият показател ще бъде публикуван в петък, а в сряда е протоколът от последното заседание на Федералния резерв. Други ключови показатели, които ще влияят върху борсите по света са данните за запасите на петрол в САЩ в четвъртък, както и заявленията за помощи при безработица в същия ден. В понеделник банковият сектор в САЩ не работи заради Деня на Колумб, но това не се отнася за борсите. В петък ще има и пресконференция на председателя на Фед Джанет Йелън.

Още

Горещи