24.05.2018

Социалият статус влияе на интелигентността ни

Резултатите от ново проучване сочат, че бедността прави хората по-малко интелигентни и в същото време ги състарява преждевременно. Учените открили, че животът в нищета за 20 години влияе на "влошаването на когнитивните функции" и преждевременното стареене. Те определили и потенциалните причинители за този феномен - липсата на пари, неадекватната грижа за дома, а по отношение на нездравословния начин на живот - лошата храна, пиенето, пушенето и др. Според проф. Адина Зеки ал Хазури от Университета от Маями, тази взаимовръзка се наблюдавала много отчетливо и при богати хора, които са изпаднали във временно затруднение. Няма обаче голяма вероятност хора, които стават по-малко интелигентни по други причини, да изпаднат в бедност. Изследването е обхванало 3400 души, участващи в проучване за сърдечните болести. Участниците били между 18 и 30 години, когато експериментът започнал през 1985 г. Данни за благосъстоянието им също били събрани, а самите участници били подложени на тестове, за да се установи тяхното т.нар. "когнитивно остаряване". Това, което учените открили, е че хората, живеещи трайно в бедност, се представили "значително по-зле" в сравнение с онези, които никога не са били подлагани на лишения, на тестове за вербална памет, скорост на обработка на информацията от мозъка и изпълнителни функции. "Общите резултати показват, че икономическите несгоди в периода на младостта са важен фактор за определянето на когнитивното здраве ка...

Още

Горещи