26.10.2016

В над 20% от японските компании има риск от смърт след преработване

80 часа седмично е официалният праг преди опасността за здравето