27.10.2016

Гришо след загубата: Радвам се, че промених лошите си резултати в Китай

Борих се много през тази седмица, призна българският тенисист

Още

Консорциумът АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - (EDF) завърши дейностите по обосновката за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“

  На 25 октомври 2016 г. в АЕЦ „Козлодуй“ се проведе събитие, посветено на приключване на дейностите по договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - EDF за обосновката за възможността за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.  В мероприятието взеха участие министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова, първият заместник генерален директор и директор на Блока за развитие и международен бизнес на руската държавна корпорация „Росатом“ Кирил Комаров, представители на АЕЦ „Козлодуй“, Българския енергиен холдинг, Агенцията за ядрено регулиране и основни организации, участващи в реализирането на проекта - АО „Русатом Сервис“, АО „Концерн Росенергоатом“, Electricite de France, АО „Атомтехенерго“, ОКБ „Гидропрес“ и „Риск инженеринг“. В рамките на събитието Консорциумът предаде заключителните отчетни документи по проекта. Предавателния протокол подписаха изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и генералният директор на АО „Русатом Сервис“ Евгений Салков.  Резултатите от проведените изследвания показаха, че обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система за техническо обслужване и ремонт, могат безопасно да бъдат експлоатирани до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики. АЕЦ „Козлодуй“ е единствената АЕЦ в България и основен производител на електроенергия в страната, осигуряващ повече от една трета от общия годишен обем от производството на електроенергия. В момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят Пети и Шести енергоблок с реактори ВВЕР- 1000/320 с обща енергийна мощност 2000 мегавата. Енергоблоковете са въведени в експлоатация съответно през  1987 г.  и 1991 г. Срокът на експлоатация на енергоблоковете е определен от проекта за АЕЦ и е 30 години. Сроковете на действие на лицензите на Пети и Шести енергоблок изтичат през  2017 г. и 2019 г. През 2012-2014 г. от консорциума  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“ –  EDF (Франция) бе извършено комплексно обследване и оценка на фактическото състояние на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ – първи етап от проекта за удължаване на срока на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“. В резултат на изпълнените дейности от първия етап на проекта по удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ бе разработена Програма за подготовка за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, в която са планирани мерки за реализиране на втория етап на проекта. Съществена част от целия обем на дейностите в съответствие с Програмата е включена в обхвата на договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума  АО „ Русатом Сервис“ –  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“  - EDF (Франция).  Лидер на Консорциума е  АО „ Русатом Сервис“ – компания-интегратор на общото сервизно предложение на предприятията на руската държавна корпорация „Росатом“. За организиране на изпълнението на дейностите,  АО „ Русатом Сервис“ регистрира на територията на България свой филиал. Филиалът на  АО „ Русатом Сервис“ се намира на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. В рамките на консорциума  АО „ Русатом Сервис“ е основен изпълнител на дейностите и представлява консорциума при официалните комуникации с АЕЦ.  АО „ Русатом Сервис“ привлича за изпълнение на дейностите подизпълнители, осъществява организацията по изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Другите членове на Консорциума -  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“  (оператор на всички руски централи - общо 34 енергоблока ) и EDF  (оператор на всички френски АЕЦ, 58 енергоблока ), както и експлоатиращите организации на двете страни, осигуряват прилагането в проекта на целия натрупан руски и европейски опит по удължаване на срока на експлоатация. „За нас този проект е изключително важен, защото ние прекрасно разбираме колко голяма роля играят действащите енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“ за България и се радваме, че можем да дадем своя принос за осигуряване на енергийната стабилност на страната“, отбеляза Кирил Комаров. „Благодарение на отличното сътрудничество между АЕЦ „Козлодуй“ и консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - Electricite de France българското правителство изпълнява успешно един от основните си приоритети в енергийния сектор, а именно продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на атомната централа. Запазването на капацитета на АЕЦ „Козлодуй“ ще гарантира устойчивостта на българската енергийна система“, каза министър Петкова.  Справка: Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - Electricite de France за изпълнение на дейностите по разработване на обосновка за удължаване срока на експлоатация на Пети енергблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години бе подписан на 29 септември 2014 г. Срокът за изпълнение на договора е 27 месеца. АО „Русатом Сервис“ влиза в електроенергийното подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“. Компанията предоставя на чуждестранните АЕЦ с реактори ВВЕР пълния спектър от услуги и доставки, необходими за осигуряване на експлоатацията и ремонта на централите. „Русатом Сервис“ присъства практически във всички страни с действащи АЕЦ с ВВЕР извън пределите на Русия. На пазарите в България, Китай, Иран и Армения АО „Русатом Сервис“ заема лидерски позиции, като се явява основен изпълнител на дейностите по удължаване на сроковете на експлоатация, изпълнението на плановите ремонти и модернизация на оборудването на централите. „Русатом Сервис“ има задграничен поръчков портфейл на стойност около 500 млн. долара. За изпълнение на дейностите по проекта АО „ Русатом Сервис “ е привлякъл следните подизпълнители: 1. АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ е главният конструктор на реакторни установки от типа ВВЕР, в това число е и главен конструктор на реакторните установки на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ с реактори от типа ВВЕР-100 (модел В-320 ). АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на реакторната установка. 2. АО „ АТОМТЕХ Е НЕРГО “ АО „А томтех е нерго “ е руският лидер в областта на организацията, управлението и изпълнението на дейностите по въвеждане на АЕЦ в експлоатация. АО „А томтех е нерго “ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топломеханичното оборудване и тръбопроводите от първи и втори контур, дизел-генераторните електростанции, транспортно-технологичното оборудване. 3. „Риск Инженеринг“ АД (България) „Риск Инженеринг“ АД е инженерингова компания, която е специализирана в областта на предоставяне на пълния спектър от инженерингови и консултантски услуги в енергийния сектор чрез изпълнение на проекти от национално и международно значение, включвайки оценки и управление на рисковете и надеждността при експлоатацията на сложни проекти в енергийната и химическата промишленост. „Риск Инженеринг“ АД е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на строителните конструкции, в това число и на защитната херметична обвивка и системите за пренапрежение на защитната херметична обвивка. В проекта също така участват: НИЦ „Курчатовски институт“ – научен ръководител на реакторните установки ВВЕР ФГУП ЦНИИ КМ „ Прометей “ – основния изследователски център за проучване на конструкторски материали за обекти от ядрената енергетика. АО „ ОКБМ Африкантов “ ( Нижний Новгород) – притежава съвременни технологии и ноу-хау, заема водещи позиции при създаване на много видове енергийно оборудване Статус: Напълно са завършени дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топлообменното, помпеното, транспортно-технологичното и електротехническото оборудване, тръбопроводите и арматурата, строителните конструкции на сградите и съоръженията според резултатите от комплексното обследване. Резултат: обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система на техническо обслужване и ремонт (ТОиР), могат безопасно да се експлоатират до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики. Резултатите от дейностите (30 години допълнителна експлоатация) за Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ съответстват на резултатите, получени при удължаването на срока на експлоатация на руските АЕЦ. Многогодишната експлоатация на енергоблоковете с ВВЕР-1000, в това число и в Русия, показва голямата им надеждност и правилността на избраните проектни принципи за осигуряване на безопасност. Общо тези енергоблокове имат повече от 900 реакторни години безаварийна експлоатация Към настоящия момент АЕЦ „Козлодуй“ може да подаде необходимите документи в Агенцията за ядрено регулиране за подновяване на лицензията за експлоатация на Пети енергоблок за нов 10-годишен срок. Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „ Русатом Сервис “ – „ Риск Инженеринг “ АД бе подписан на 28.01.2016 г. в рамките на Междуправителствената руско-българска комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество в София. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца, а за завършването на дейностите - 31.07.2018 г . Към настоящия момент са разработени методологии и програми за обследване. Изпълнява се ключовата задача за 2016 г. – обследване на техническото състояние на оборудването и тръбопроводите на Шести енергоблок по време на плановия годишен ремонт (октомври-ноември).    

Габигол не иска да се сравнява с Роналдо

  Новото попълнение на Интер Милано Габриел Барбоса, известен с прозвището Габигол, не обича да бъде сравняван с бившия ас на "нерадзурите", Барселона, Реал и Бразилия Роналдо, предаде БГНЕС. Италианският гранд през лятото спечели битката за подписа на 20-годишния нападател на Сантос, като изпревари испанския гранд Барселона. "Дали вървя по стъпките на Роналдо? Не считам за правилни такива сравнения. Той беше феномен. Аз ще се опитам да играя максимално добре. Много се радвам да стана част от историята на Интер, най-големият клуб в Италия. Отхвърлих невероятно предложение от Китай зарази Интер. И други клубове ме искаха, но любовта на запалянковците повлия на моето решение. Тук съм, за да им помагам да побеждават. Нямам търпение да играя с новите ми съотборници. В добро състояние съм и готов да изляза срещу Болоня", обяви Габигол, цитиран от Gazzetta dello Sport.

Китай иска да покаже българската култура на милиардни хора

  Българската култура е уникална и ние искаме да я покажем на милиардната публика на Китай. С тези думи китайският министър на културата Луо Шуган приветства днес българският си колега Вежди Рашидов по време на разговора преди подписването на Програмата за сътрудничество в областта на културата между министерствата на културата на двете държави за периода 2017-2020 г. Министър Рашидов е на официално посещение в Китай, съобщиха от БГНЕС. Церемонията по подписването се състоя през втория ден на Първия международен панаир на изкуствата и културата „Път на коприната” в китайския град Дунхуан. В авторитетния форум участват делегации от 85 страни, но единствено българската делегация, водена от министър Вежди Рашидов, подписа Програма за културно сътрудничество с Китай. Този акт се оценява много високо в двустранните ни отношения. Такова мнение изрази и Лиу Йендун, вицепремиер на Китай, по време на кратката си работна среща с българския министър на културата в рамките на Форума. В ресора на Йендун са образованието, културата, здравеопазването и спортът. Лиу Йендун и Вежди Рашидов обсъдиха откриването на културни центрове на България и Китай в Пекин и София и големите възможности, които отваря пред двете страни новата Програма за културно сътрудничество през следващите четири години. Лиу Йендун поднесе и специално приветствие от името на президента на Китайската народна република Си Дзинпин в рамките на Форума. По време на разговора си Вежди Рашидов и Луо Шуган изтъкнаха, че в културата няма малки и големи народи. „И България, и Китай са древни страни. Така, както е уникално наследството, оставено от китайските династии, така е безценно и сътвореното през вековете от българските царе и владетели”, посочи министър Рашидов и допълни, че двете страни притежават необикновени артефакти, както и високи образци на съвременното изкуство и култура. Китайският му колега сподели, че се възхищава от експонатите в нашия Национален исторически музей, които е видял през миналия ноември по време на организирания в София Втори форум на министрите на културата от Централна и Източна Европа и Китай. Китай оценява като отличен опита на България в провеждането на този Форум и смята да го използва през 2017 г., когато в Ханджоу ще се проведе поредната среща на министрите на културата в същия формат 16+1, съобщи Луо Шуган. Той отправи официална покана към България да участва в проявите на специалния Културен сезон в Китай през цялата следваща година. Министър Шуган увери Вежди Рашидов, че за страната му ще бъде голяма чест да покаже изложба на тракийските ни съкровища, които са известни в цял свят, но никога досега не са били експонирани в Китай. „Знаем за бляскавата изложба на България в Лувъра и искаме и ние да се докоснем до част от българското наследство”, поясни Луо Шуган. След подписването на Програмата министър Рашидов връчи на китайския си колега предложение за Споразумение за сътрудничество в областта на филмовите копродукции. Досега двете държави не са подписвали такъв документ. Министър Рашидов подари на министър Шуган сувенирна реплика на ритон от тракийското съкровище и специално изработени DVD дискове с най-популярните културни маршрути в България. Подаръкът на Луо Шуган за Вежди Рашидов представлява ценна реплика на най-известния стенопис от уникалните Пещери на Могао. В края на разговора г-н Шуган покани Вежди Рашидов да направи своя изложба в Китай, защото освен министър, е „световноизвестен художник”. „Един ден и това може да стане...”, отговори Рашидов. Утре, 22 септември, по покана на президента на Университета по телекомуникации в Пекин, министър Рашидов ще изнесе лекция пред студенти от специалност „Визуални изкуства” в учебното заведение. В рамките на официалното си посещение в Китай министърът на културата Вежди Рашидов участва в Първия международен панаир на изкуствата и културата „Път на коприната” в град Дунхуан. Министър Рашидов присъства на премиерата на танцовия спектакъл „Дъжд от цветя по Пътя на коприната” в изпълнение на прочутия Академичен танцов и драматичен театър на провинция Гансу. Представлението се счита за едно от върховите постижения на съвременното китайско изкуство. Домакините бяха подготвили богата програма за посещението на министър Вежди Рашидов. Освен Пекин и Дунхуан, Вежди Рашидов посети град Сиан - център на 30-милионната провинция Шънси и се срещна с ръководството на направление "Култура", оглавявано от Лио Куанрен. "Ние знаем, че сте много известен скулптор, а сега се радваме, че като министър на културата втори мандат полагате усилия да разширите културното сътрудничество между България и Китай" - с тези думи Куанрен посрещна българския министър на културата и го запозна с възможностите творци от Шънси да покажат изкуството си в България, а български изпълнители да се представят в Сиан. Министър Рашидов посети прочутия музей на град Сиан и уникалния Музей на теракотената армия. В рамките на Форума в Дунхуан Вежди Рашидов посети забележителния скален комплекс Пещерите на Могао, където се събраха почти всички делегации. Точно тук бе и срещата на министър Рашидов с писателя Мо Йен, китайският Нобелов лауреат за литература. Йен призна, че България и нейните таланти го вдъхновяват. Мо Йен е почтен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Китайци купиха "Уест бромич"

Китайски инвеститори са новите собственици на "Уест бромич". Сделката, за която се постигна съгласие през август, беше завършена в четвъртък. Бизнесменът Лай Гочуан ще ръководи футболните процеси на бизнесгрупата. Китайците притежават 88 процента от клуба от Висшата лига. Досегашният президент Джеръми Пийс напуска поста си. "Това беше невероятен период. Радвам се, че 11 от моите общо 15 сезона на управление бяха изкарани във Висшата лига", заяви Пийс. "Уест...

Вера Маринова: Момичетата бяха благословени от всички нас

Аз очаквах този медал. Той не беше голяма изненада за мен. Особено след 7-то им място в квалификацията. Не можа да ви обясня защо и как, аз просто знаех, че те ще се мобилизират, че ще изиграят съчетанието си така както е необходимо. Казвам съчетанието си, като имам предвид, второто съчетание, решаващото съчетание. При това го изиграха безпогрешно, с максимална амплитуда, като последен отбор в олимпийския турнир. Това, което те направиха означава великолепна физическа подготовка, великолепна техническа подготовка, великолепно сработване на момичетата едно с друго. Те бяха благословени от всички нас. Безкрайно се радвам за успеха им. Напълно заслужен, така една от легендите в спортната ни журналистика Вера Маринова – Аткинсън коментира специално за БНР  представянето на ансамбъла ни и спечеления бронзов медал в олимпийския турнир по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Вера Маринова, която от години живее и работи в Англия и е отразявала 14 Олимпиади, коментира и цялостната организация на Игрите в Бразилия и българското представяне в нея. Тази Олимпиада беше Олимпиадата на Рио. Всяка Олимпиада има своите герой – и Фелпс и Болт и Байлс и още много, много и много. Беше ми доста неприятно да чета толкова много критика по отношение на Рио, защото знам какво костваше на бразилците за да подготвят тази Олимпиада и с колко отворено сърце посрещнаха всички. Великобритания от 36-то място в Атланта през 1996 година, завърши на 2-ро място едни гърди пред исполини като Китай и като Русия. Как стана това? А как стана това, че ние които бяхме в челната 5-ца и 6-ца в Сеул пре3 1988 година, сега се радваме на 65-то място. Стана, защото си дадоха ноу-хауто, стана защото спорта беше зарит под чергата, като нещо ненужно, допълни Маринова.

България - спирка в околосветската обиколка на електрически мотоциклет

Първата околосветска обиколка с електрически мотоциклет, изработен от холандски студенти, вече премина през София и продължи към Стара Загора. Осемдесетдневната обиколка започна в неделя от Нидерландия, а България е шестата страна от общо 15 в света, където машината ще бъде показана. Мотоциклетът, който развива максимална скорост от 160 км/ч,  се очаква да покрие дистанция от 26 хил. километра до края на световната обиколка. Той може да изминава  400 километра без презареждане, а батериите му и у нас ще бъдат захранвани само от местни електромрежи. Моторът е конструиран и изработен в рамките на две години от 23 студенти от техническия университет в Айндховен, Холандия. Това разказа един от тях - Йерун Блекер: Всеки проект започва с едно голямо предизвикателство. Нашето бе породено от Жул Верн и „80 дни около света“. Той го е направил по обичайния начин. Ние обаче ще го направим, без въобще да използваме изкопаеми горива. Всеки един от нас допринесе със своята мечта и визия за това моторът да стане факт. Някои от нас харесват мотори, други предпочитат да бъдат предприемачи, но всеки един от нас искаше да направи този свят малко по-добър. Мотоциклетът е конструиран да работи със сменяеми батерии и е изключително безшумен. След България маршрутът му включва Истанбул, Централна Азия, Китай, Съединените щати, след което предстои завръщането му в Холандия. Чистите технологии са във фокуса на вниманието на България, макар страната ни да е все още далеч от стандартите на Холандия, където 5,62 на сто от автомобилите са хибридни или електро, това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева. Тя съобщи, че към края на 2015 година броят на закупените в страната ни електромобили и хибридни автомобили е 2 166. Всички ние трябва да се радваме на този млад екип, който има смелостта да реализира своята мечта и не само да я реализира, но и да я покаже на света, коментира Везиева.