26.10.2016

"За две ръце..", Евтим Евтимов

За две ръце протегнати насреща, земята бих до края извървял...