15.12.2017

"За две ръце..", Евтим Евтимов

За две ръце протегнати насреща, земята бих до края извървял...

Още

Горещи