22.05.2018

България е внесла в ЮНЕСКО номинации за 4 резервата

България е внесла в ЮНЕСКО номинации за 4 резервата - съобщава Министерството на околната среда и водите.  Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО е одобрил „Централен Балкан“, „Червената стена“ „Узунбуджак“ и „Сребърна“ за обявяване за биосферни резервати.  В ЮНЕСКО е представена и пътна карта за развитието на биосферните резервати у нас и присъединяването им към световната мрежа, се пособва в съобщението на екоминистерството.

Още

Горещи