21.10.2016

Ще дойде ли времето на офисите без хартия?

Обемът на хартията, използвана от компаниите, се свива с 1 до 2% годишно