28.10.2016

ОбС Стралджа отпусна по 1000 лв на две семейства, пострадали при пожар

По предложение на кмета на общината ОбС Стралджа гласува единодушно отпускане на еднократни помощи на обща стойност 1000 лв. за две семейства, пострадали от пожар. За семейството в Зимница,  общината съдейства и за осигуряване на по-евтини строителни материали на собственика. Кметът на селото съдейства за предоставяне техника по почистване на терена от отпадъците. Жителите на селото се включиха в помощ на пострадалия. С другото семейство в Стралджа са обсъдени възможностите за осигуряване на помощ. Припомняме, че преди известно време в града и...

Още

ОбС Стралджа се отчете

Отчетът за дейността на Общински съвет Стралджа от началото на мандата до сега приеха общинските съветници. Към настоящия момент няма оспорени актове на Общинския съвет пред Административния съд и няма върнати от областния управител за ново разглеждане решения. Внесени са общо 95 докладни записки като основната част са на кмета -70, 17 са внесени от председателя на ОбС, две от председателя на постоянна комисия по бюджет и финанси и 6 от зам.кметовете. В процеса на своята работа ОбС е приел 108 решения, от които 15 с утвърдителен и информацион...

Заседава Общински съвет Стралджа

Информация за дейността на ОбС Стралджа, комисиите и изпълнение на решенията за периода от ноември 2015г. до юни 2016г ще бъде представена днес на заседание на Общинския съвет. Кметът Атанас Киров е вносител на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01 януари 2015г.- 31 декември 2015г. На сесията ще бъде разгледан и проект за Наредба №21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на общината. Очаква...