22.10.2016

Доброволни патрули пазят унгарската граница от мигрантите

С един от тях разговаря Кристина Баксанова