22.05.2018

Одисей (откъс)

Светлозар Желев е двигателят налитературен клуб "Перото"и директор на Националния център за книгата към НДК. Преди две години той създаде "Движение за бавно живеене и наслада от живота". Един от начините му да "забавя" времето е четенето. Поканихме го да препоръча на читателите текстове за бавно четене. Може да ги четете всеки уикенд в "Дневник за бавен живот". Новият избран от него откъс е от "Одисей" на Джеймс Джойс (превод Иглика Василева): Неизбежната модалност на...

Още

Горещи