27.05.2018

Липсата на кадри поставя в риск икономиките на Централна и Източна Европа

В разгара на прибирането на реколтата в лозето на унгарския винопроизводител Шандор Фонт има работа за поне 30 души – стига да успее да събере толкова желаещи. В един от последните слънчеви дни очакванията му са да се появяват двайсетина души. В действителност му се налага да се справи с около десетина, повечето – от Румъния. "Срещаме огромни трудности в намирането на хора. Предизвикателството е огромно", обяснява той. Затрудненията на Фонт са симптом за един по-голям проблем в...

Още

Горещи