23.05.2018

Сдруженията „Смело сърце“ и „Регионална достъпност“ разширяват дейността си

Проведоха се последователно две събития, свързани с подобряване качеството на живот на хората с уреждания. В началото се събраха 12 майки на деца с увреждания. Те отговориха на поканата за включване в Клуба на майките на деца с увреждания. От попълнените от майките анкетни карти е видно, че по-голямата част от децата им са заболелиот церебрална детска парализа, следвани от аутизъм и епилепсия. Майките обмисляха варианти за финансово обезпечаване дейността на клуба. Доброволки от тях решиха да произведат гривни и колиета и с тях клубът да участв...

Още

Горещи