28.10.2016

Печатницата на БНБ ще изработи бюлетините за изборите

ЦИК обяви обществена поръчка, а процедурата е договаряне без обявление

Още

БНБ отказа лиценз за платежна институция на "Варчев Ексчейндж"

Това е станало на заседание на Управителния съвет на банката в четвъртък. Според решението на БНБ от "Варчев Ексчейндж" не са предоставили всички необходими сведения, които са нужни за издаване на разрешително, или пък те са съдържали противоречива, непълна или невярна информация. "Варчев Ексчейндж" е посредническо дружество за сделки с ценни книжа, което се управлява от Бисер Варчев, който също така е едноличен собственик на капитала на "Варчев финанс", "Варчев пропъртис" и други.

БНБ: Стабилизация на брутния външен дълг на България през август малко под 35 млрд. евро

В края на август 2016 година брутният външен дълг на България е в размер на 34,6948 млрд. евро (76,3% от прогнозния БВП), като се повиши с 606,4 млн. евро (с 1,8%) спрямо края на предходната година, когато дългът беше в размер на 34,0885 млрд. евро (75,3% от БВП) и нарасна спрямо година по-рано със 199,5 млн. евро (с 0,6% спрямо август 2015-а година), показват данни на Българската народна банка. Дългосрочните задължения в края на август са в размер на 27,0377 млрд. евро (59,5% от БВП и 77,9% от брутния външен дълг), като нарастват с 928,5 млн. евро (повишение с 3,2%) спрямо края на 2015 година, когато дългосрочните задължения бяха в размер на 26,2092 млрд. евро. Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,6572 млрд. евро (16,8% от БВП и 22,1% от брутния външен дълг), намалявайки с 222,1 млн. евро (понижение с 2,8%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 7,8793 млрд. евро. През първите осем месеца на настоящата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 3,5786 млрд. евро (7,9% от БВП на страната) при плащания за 6,5729 млрд. евро (14,5% от БВП) година по-рано (през януари - август 2015-а). Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на август е в размер на 2,8179 млрд. евро, като намалява с 3,8852 млрд. евро (понижение с 58%) спрямо края на 2015 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 6,2% в края на август 2016 година при 15% в края на предходната година.

БНБ отказа лиценз на „Варчев Ексчейндж”

Дружеството не е представило в централната банка нужните документи, за да работи като платежна институция

БНБ: Депозитите на домакинствата в банките са се увеличили

Депозитите на неправителствения сектор в банките са се увеличили в края на септември с 9 на сто на годишна база, отчита Българска народна банка /БНБ/. Увеличили са се и депозитите на домакинствата. Успоредно с това са намалели кредитите за неправителствения сектор с 0,1 на сто, а на домакинствата са се увеличили с половин процент.

БНБ съобщи какво е финансовото състояние на българите

Депозитите в банките бележат нов ръст и в края на септември са стигнали 66,38 млрд. лева, сочат данни на БНБ. За първи път от пет месеца насам фирмените спестявания намаляват. Те се свили с 245 млн. лв., но за третото тримесечие имат увеличение от 685 млн. лв. - 47% ръст на годишна база.