22.10.2016

По кои белези да разпознаете едно хайтек жилище?

4 характеристики на ултрамодерните домове. Вижте ги!