23.10.2016

Българинът, който създаде компютъра

През декември 1939 г. заедно със своя сътрудник Клифърд Бери проектира прототипа на първата електронноизчислителна машина