24.10.2016

Българин държа в напрежение 8 часа миланската полиция

Той се покачи на покрива на Миланската скала