22.05.2018

Наближава срокът за изграждане на жилище за притежатели на жилищноспестовни влогове

Притежателите на многогодишни жилищноспестовни влогове, включени в окончателните списъци, трябва до 30 ноември 2016 г. да са придобили или започнали изграждане на жилище. Това съобщиха от Пловдивската комисия от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Крайният срок трябва да се спази, за да могат гражданите да се възползват от правото на левова индексация. Телефонът за връзка е 032 656 764, уебсайтът е www.komisia8.tk, а електронната поща е komisia8@plovdiv.bg. Консултации се дават и в приемн...

Още

Горещи