22.05.2018

Преселването на народи започва в най-дълбока древност

Дълго време гръцката история е започвала с Омир. След това е открита микенската цивилизация, а по-късно е дешифриран линеар Б. Днес историята на Гърция започва много по-рано, още от началото на второто хилядолетие и почти всяка година археологията обогатява сведенията за „ранната епоха” на Гърция, която съвпада с бронзовата епоха.

Още

Горещи