28.10.2016

Саудитският принц се е запознал с възможностите за инвестиции в туризъм у нас

Николина Ангелкова е представила детайлно проекта за развитие на Боровец