20.05.2018

Проф. д-р Пол Галина ще изнесе публични лекции в ЮЗУ

По повод на 40-годинината от създаването на Югозападния университет „Неофит Рилски" и по покана на ректора доц. д-р Борислав Юруков проф. д-р Пол Галина от Бизнес факултет „Уилямс" на Университет „Бишъпс" ще изнесе публични лекции пред студентите и академичната общност. На 10.10.2016 г. от 11:00 ч. в зала 305 на Учебен корпус 6 ще има лекция на тема „A select history of employment relations in Canada" („Избрана история на индустриалните отношения в Канада") и На 11.10.2016 г. от 16:30 ч. в Зала 1 на Стопански факултет лекцията ще бъде на тема „...

Още

Горещи