28.10.2016

Участник в трафик на хора проговори

Той посочи, че мизерията го е накарала да се замеси