23.10.2016

Нова конкуренция в Хюндай Рейсинг Трофи на Рали "Стари столици"

Екипажите ще изминат 81 състезателни километра