26.10.2016

Строители по морето масово работят необезопасени

Макар строителството да е най-рисковият сектор и при него стават най-много трудови злополуки, много често работниците са тези, които проявяват небрежност към своята безопасност