25.10.2016

Криза за медицински сестри, хиляди не достигат

Назначават се хора в пенсионна възраст