26.10.2016

Историята на един израз, произлизащ от древността

Цицерон увековечава една поучителна история и създава израз, който използваме и до днес