23.10.2016

Кой е „Марко Поло от Перник” ?

Валентин Дрехарски е посетил 75 държави