23.10.2016

История за върха, до който се стига със силата на човешкия дух

Леда Владимирова разказва за Кристина Недялкова, която е родена със спина бифида, или неоформен гръбначен стълб, но въпреки това всяка година изкачва Мусала