28.10.2016

Хиляди чужденци на опашка за български марки

300 лв. струва шаблон за марка, желаещи да я рисуват няма