26.10.2016

Аспермия – когато липсва образуване на сперма

И каква е разликата между аспермия и азооспермия