28.10.2016

Великобритания ще продължи с продажбата на акции от Lloyds

Поне в близко бъдеще британското правителство ще задържи дела си в RBS заради цената на акциите