21.10.2016

Да те уволнят заради неприемлив външен вид

Един дебел, друг стар... не ставали за охрана