23.10.2016

Някои причини за загуба на вкуса

Устната хигиена е от значение