28.05.2018

Търговията на дребно нараства с 5.4%

  По предварителни сезонно изгладени данни през август 2016 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.9% спрямо предходния месец. През август 2016 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 5.4% спрямо същия месец на предходната година, съобщи БГНЕС. През август 2016 г. оборотът нараства спрямо предходния месец при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9.4%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.9%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 2.8%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.1%. Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.5%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.2%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.1%. През август 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 11.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 10.0%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 9.2%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 8.7%. Намаление е регистрирано само при търговията на дребно с разнообразни стоки с 1.0%. 

Още

Горещи