28.10.2016

НСИ регистрира ръст в промишленото производство

  По предварителни данни през август 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.7% в сравнение с юли 2016 година, съобщи БГНЕС. През август 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.6% спрямо съответния месец на 2015 година. През август 2016 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, в преработващата промишленост - с 0.8%, и в добивната промишленост - с 0.1%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 23.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 3.2%. Спад е регистриран при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 8.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.3%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.4%, производството на мебели - с 3.6%. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 4.5%, и в добивната промишленост - с 1.8%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 24.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.7%, производството на хранителни продукти - с 8.2%. Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 19.6%, производството на тютюневи изделия - с 18.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.7%. 

Още

Пенсионерите дават 1/10 от пенсията си за карта за трамвая, бежанците шмекеруват. Защо?

Не мога да разбера защо тези мъже са обути с маратонки за 150 лева, а в същото време не се отбиват често до банята. Вонята е нетърпима.

Румен Радев взел 125 хил. лева при пенсионирането си като командир на ВВС

Бившият командир на Военновъздушните сили (ВСС) ген. Румен Радев, който е кандидат за президент на БСП, заяви днес, че е 125 хил. лева, сред които 71 хил. лева от обезщетения за 20 заплати. Останалите пари били от неползван отпуск, тъй като му се налагало постоянно да лети и да обучава млади летци. Информацията бе изнесена на среща с граждани в столичния район "Младост" в опит за опровержение на военния министър Николай Ненчев. Ген. Радев обясни, че според нормативните актове...

2017-а: По-високи осигуровки, ръст при заплати и пенсии

Вижте промените в проекта в бюджет на ДОО за догодина

Радев е взел 132 хил. лв. при пенсионирането си от ВВС

При пенсионирането си като командир на Военновъздушните сили Румен Радев е получил всички полагаеми му се обезщетения в размер на 132 169 лева. Това стана ясно от отговор на въпрос на военния министър Николай Ненчев по време на петъчния парламентарен контрол. Радев подаде ра

НСИ отчита известно влошаване на стопанската конюнктура в България през октомври

Общият показател на бизнес климата в България се понижава през октомври с 1,3 пункта, отстъпвайки слабо за пореден месец от 8-годишния връх на показателя, достигнат през юни, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). Влошаване на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, стагнация в строителството и подобрение на съответния показател единствено в сектора на услугите. Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, спад с цели 4,4 пункта през октомври (спрямо септември, когато нарасна с 1 пункт) в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. По тяхно мнение има и по-неблагоприятни прогнози относно износа и производствената активност през следващите три месеца. Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда, посочена от 46,1% от анкетираните промишления мениджъри. По отношение на продажните цени в промишлеността, преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.                                                                                            Графика на общия индекс за бизнес климата в България През септември показателят "бизнес климат в строителството" остава приблизително на равнището си от септември, когато нарасна с 1,4 пункта. Според строителните предприемачи настоящото активност в сектора се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Леко влошаване отбелязват и техните очаквания за новите поръчки през следващите шест месец. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша, макар че последната анкета на НСИ отчита известно намаление на отрицателното им влияние. По отношение на продажните цени в строителството, по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Националната статистика отчита спад с 2,1 пункта през октомври на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно" (след повишение с 0,6 през септември) в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия от "по-добро" км запазване на "същото ниво". Техните прогнози относно обема на продажбите и поръчките към доставчици през следващите три месеца са също по-умерени. Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, По отношение на продажните цени в отрасъла, преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. През септември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 4,4 пункта, заличавайки спада с 3,6 пункта през септември, като това повишение се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия. Относно настоящото търсенето на услуги обаче, техните мнения са влошени, докато има подобрение при очакванията им за следващите три месеца. И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основни фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в този отрасъл. Относно продажните цени, преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца. Резултатите от последното проучване на НСИ показват известно отслабване на общия бизнес климат от неговия 8-годишен връх, достигнат през юни (най-високо ниво от края на 2008-а година), но въпреки това този индикатор продължава да задържа над неговото дългосрочно осреднено ниво.