24.05.2018

НСИ регистрира ръст в промишленото производство

  По предварителни данни през август 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.7% в сравнение с юли 2016 година, съобщи БГНЕС. През август 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.6% спрямо съответния месец на 2015 година. През август 2016 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, в преработващата промишленост - с 0.8%, и в добивната промишленост - с 0.1%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 23.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 3.2%. Спад е регистриран при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 8.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.3%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.4%, производството на мебели - с 3.6%. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 4.5%, и в добивната промишленост - с 1.8%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 24.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.7%, производството на хранителни продукти - с 8.2%. Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 19.6%, производството на тютюневи изделия - с 18.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.7%. 

Още

Горещи