23.05.2018

За една година строителството е намаляло с 10%

  По предварителни данни през август 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% над равнището от предходния месец, съобщи БГНЕС. Календарно изгладените данни показват намаление от 10.2% на строителната продукция през август 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 година. През август 2016 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.9%, докато продукцията от сградното строителство бележи минимален спад от 0.1%. На годишна база намалението на строителната продукция през август 2016 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 10.8%, така и при сградното строителство - понижение с 9.7%. 

Още

Горещи