23.05.2018

В името на потребителя

Предложени промени - Спор, по който едната страна е потребител, може да бъде възложен на арбитраж, когато това е изрично договорено след възникването на спора. - Арбитражно решение, постановено по потребителски спор в нарушение на тези правила, ще се счита за нищожно. Нищожността ще може да се констатира по всяко време служебно от Софийския градски съд в производството по издаване на изпълнителен лист или от ВКС при искова молба от заинтересованата страна или по искане на...

Още

Горещи