26.05.2018

ЦИК ще упражнява контрол от отпечатването до предаването на бюлетините за вота

Централната избирателна комисия ще осъществява контрол при отпечатването на бюлетините, с които ще гласуваме за президент и на националния референдум на 6-и ноември. Със свое решение комисията регламентира, че по всяко време може да извършва проверка във всеки един от етапите по отпечатването, включително и по предаването и транспортирането на бюлетините, както и на място в печатницата на БНБ или  при подизпълнителите. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването ще се извършва след проверка от представител на ЦИК в съответната печатница и под контрола на министерство на финансите. Охраната при транспортирането и съхранението на бюлетините ще се извършва от органите на МВР. 22 инициативни комитета и десет партии, регистрирани за участие в информационно разяснителната кампания за националния референдум имат право да ползват медийни пакети, всеки един от тях в размер на 40 хиляди лева, реши ЦИК. Две коалиции също ще получат средства, но с намален размер, защото част от  партиите в тях получават държавна субсидия. Ако всеки с право от пакета се възползва от него това ще струва на данъкоплатеца милион 328 хиляди лева.

Още

Горещи