27.05.2018

Златни и други загадки от Плоската могила

Мястото е на 8 км западно от Пазарджик, наричано Селищна могила Юнаците или още Плоската могила, заради формата. Наоколо ниско и равно. Сред тази низина рязко се извисява внушително, странно съоръжение, плоско отгоре. А отвътре? Археолозите са разкрили останките на поне 30 селища, изниквали буквално едно върху друго през различните епохи. Не прилича на гледка от родния пейзаж, а наподобява скрита в земния насип вертикална скулптура от древноафриканското изкуство: ходът на времето и връзката между поколенията там се изобразяват като монолитен стълб. Пра-пра-дядо, на главата му е следващият пра-пра –дядо, отгоре- пра-дядото, над него- дядото, после бащата- синът- внукът и т.н. Само че Плоската могила си е на наша територия, а находките свидетелстват, че е обитавана в продължение на повече от 6 000 години. Какви са били хората? С какво с се занимавали, какво е било тяхното възприятие за заобикалящата ги реалност? Първите проучвания на могилата край село Юнаците, пазарджишко, започват през 1939 година. Всеки от екипите, работили на археологическия обект, има принос за изясняване на неговата стратиграфия и хронология. През 2001г. разкопките продължават под ръководството на доц. д-р Явор Бояджиев от Националния археологически институт с музей при БАН, с редица нови открития. Лятото на 2016 година може би ще остане белязано с намирането на малко златно мънисто. Според една добре позната поговорка, „и малкото камъче обръща колата”. С какво ще промени представите ни този миниатюрен предмет? Веднага започна съизмерването му с датировката на най-старото обработено злато от варненския неолитен некропол. Историци, археолози, реставратори, бижутери, дори специалистите по развитието на парите вече изказват предположения: за възрастта на находката, за сечивата, необходими за изработването на толкова дребен предмет, за необходимостта на бъде направен и за смисъла, който древните хора са вложили... Миниатюрното златно мънисто поставя много въпроси и загадки. Как се чувстват откривателите можете да научите в звуковия файл.

Още

Горещи