21.10.2016

Министър Павлова: Трябва да засилим контрола върху строителството

  15 000 са направените служебни проверки от Дирекцията за национален строителен контрол според изискванията на закона. Едва 70 са отменените разрешения за строеж. Сигналите от граждани са довели до 220 отмени на разрешителни, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в Годишната среща на местните власти в к.к. Албена днес. Според нея въпреки, че ДНСК обикновено се приема като институция, която налага значителен брой санкции и наказания, това е пресилено, като контролът дори трябва да бъде засилен, съобщи БГНЕС. Началникът на ДНСК Милка Гечева обърна внимание, че регистърът за премахване на незаконни обекти е публичен. Издадени са приблизително 6000 заповеди за премахване на такива обекти, само 700 от които остават за изпълнение. Намалява обемът на незаконното строителство, коментира министър Павлова и отбеляза, че последният срок за узаконяване на такива обекти е изтекъл през 2013 година. Премахванията на незаконни обекти най-често са в резултат на междусъседски спорове, констатира Павлова и обясни, че с последните промени в Закона за устройство на територията се облекчава режимът за ремонт и преустройство, като вече ще се изискват по-малко проекти. Общинските служби ще трябва да влязат в правомощията си за премахване на незаконни обекти по отношение на по-ниските категории строежи. Установихме, че някои общини нямат наредби за премахване на такива. Ако те не бъдат приети, това ще означава, че общините не са влезли в правомощията си, заяви министър Павлова. По отношение на преместваемите обекти инж. Гечева напомни, че те се разполагат с разрешение от кмета на съответната община, а се премахват със заповед на главния архитект. Тя посочи, че няма механизъм за контрол върху тях на централно ниво, тъй като общините знаят колко и какви обекти са им необходими. По време на срещата стана ясно, че се отчита непълнота при комплектуването на инвестиционните проекти, като се предлага одобряването им без да се минали през нито една процедура според изискванията на екологичното законодателство. Министър Павлова коментира, че обхватът на извършваните от ДНСК комплексни проверки е ясно регламентиран. В началото на всяка година се публикува график на служебните проверки, които ще бъдат извършвани в общинските администрации. Главните архитекти са длъжни в седемдневен срок да уведомят регионалните отдели на ДНСК за издадените разрешения за строеж, коментира Павлова. Спазването на сроковете е задължително, подчерта тя и напомни, че в противен случай не може да се открие строителна площадка. 15 000 са направените служебни проверки от Дирекцията за национален строителен контрол според изискванията на закона. Едва 70 са отменените разрешения за строеж. Сигналите от граждани са довели до 220 отмени на разрешителни, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в Годишната среща на местните власти в к.к. Албена днес. Според нея въпреки, че ДНСК обикновено се приема като институция, която налага значителен брой санкции и наказания, това е пресилено, като контролът дори трябва да бъде засилен, съобщиха от МРРБ. Началникът на ДНСК Милка Гечева обърна внимание, че регистърът за премахване на незаконни обекти е публичен. Издадени са приблизително 6000 заповеди за премахване на такива обекти, само 700 от които остават за изпълнение. Намалява обемът на незаконното строителство, коментира министър Павлова и отбеляза, че последният срок за узаконяване на такива обекти е изтекъл през 2013 година. Премахванията на незаконни обекти най-често са в резултат на междусъседски спорове, констатира Павлова и обясни, че с последните промени в Закона за устройство на територията се облекчава режимът за ремонт и преустройство, като вече ще се изискват по-малко проекти. Общинските служби ще трябва да влязат в правомощията си за премахване на незаконни обекти по отношение на по-ниските категории строежи. Установихме, че някои общини нямат наредби за премахване на такива. Ако те не бъдат приети, това ще означава, че общините не са влезли в правомощията си, заяви министър Павлова. По отношение на преместваемите обекти инж. Гечева напомни, че те се разполагат с разрешение от кмета на съответната община, а се премахват със заповед на главния архитект. Тя посочи, че няма механизъм за контрол върху тях на централно ниво, тъй като общините знаят колко и какви обекти са им необходими. По време на срещата стана ясно, че се отчита непълнота при комплектуването на инвестиционните проекти, като се предлага одобряването им без да се минали през нито една процедура според изискванията на екологичното законодателство. Министър Павлова коментира, че обхватът на извършваните от ДНСК комплексни проверки е ясно регламентиран. В началото на всяка година се публикува график на служебните проверки, които ще бъдат извършвани в общинските администрации. Главните архитекти са длъжни в седемдневен срок да уведомят регионалните отдели на ДНСК за издадените разрешения за строеж, коментира Павлова. Спазването на сроковете е задължително, подчерта тя и напомни, че в противен случай не може да се открие строителна площадка. 15 000 са направените служебни проверки от Дирекцията за национален строителен контрол според изискванията на закона. Едва 70 са отменените разрешения за строеж. Сигналите от граждани са довели до 220 отмени на разрешителни, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в Годишната среща на местните власти в к.к. Албена днес. Според нея въпреки, че ДНСК обикновено се приема като институция, която налага значителен брой санкции и наказания, това е пресилено, като контролът дори трябва да бъде засилен, съобщиха от МРРБ. Началникът на ДНСК Милка Гечева обърна внимание, че регистърът за премахване на незаконни обекти е публичен. Издадени са приблизително 6000 заповеди за премахване на такива обекти, само 700 от които остават за изпълнение. Намалява обемът на незаконното строителство, коментира министър Павлова и отбеляза, че последният срок за узаконяване на такива обекти е изтекъл през 2013 година. Премахванията на незаконни обекти най-често са в резултат на междусъседски спорове, констатира Павлова и обясни, че с последните промени в Закона за устройство на територията се облекчава режимът за ремонт и преустройство, като вече ще се изискват по-малко проекти. Общинските служби ще трябва да влязат в правомощията си за премахване на незаконни обекти по отношение на по-ниските категории строежи. Установихме, че някои общини нямат наредби за премахване на такива. Ако те не бъдат приети, това ще означава, че общините не са влезли в правомощията си, заяви министър Павлова. По отношение на преместваемите обекти инж. Гечева напомни, че те се разполагат с разрешение от кмета на съответната община, а се премахват със заповед на главния архитект. Тя посочи, че няма механизъм за контрол върху тях на централно ниво, тъй като общините знаят колко и какви обекти са им необходими. По време на срещата стана ясно, че се отчита непълнота при комплектуването на инвестиционните проекти, като се предлага одобряването им без да се минали през нито една процедура според изискванията на екологичното законодателство. Министър Павлова коментира, че обхватът на извършваните от ДНСК комплексни проверки е ясно регламентиран. В началото на всяка година се публикува график на служебните проверки, които ще бъдат извършвани в общинските администрации. Главните архитекти са длъжни в седемдневен срок да уведомят регионалните отдели на ДНСК за издадените разрешения за строеж, коментира Павлова. Спазването на сроковете е задължително, подчерта тя и напомни, че в противен случай не може да се открие строителна площадка.

Още

Лиляна Павлова иска ускоряване на изработването на общи устройствени планове

  Само 13 от 265 общини у нас ги имат, алармира строителният министър Само 13 от 265 общини в България имат общи устройствени планове. Трябва ни пълна мобилизация и се радвам, че темата вече е как да ускорим процеса, за да има порядък в устройственото планиране, а не преодоляването на отпора срещу това да има устройствени планове. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в 11-тата годишна среща на местните власти, където с представители на общински администрации бяха дискутирани ефективните политики за градско развитие и контролът върху инвестиционния процес. Регионалният министър напомни, че през тази година са подписани 114 споразумения за финансиране на изготвянето на общи устройствени планове (ОУП), като през миналата година те са били 59. Срокът на споразуменията с всички общини ще бъде удължен до края на следващата година, посочи тя и съобщи, че за тази дейност в бюджета на министерството са заложени 5 млн. лв. за 2017 година. Има средства, готовност и мобилизация, а също и готови технически задания, подчерта Павлова, но обърна внимание, че 18 общини нямат желание да разработят въобще ОУП. Представители на общините обърнаха внимание, че срещат затруднения с обхвата и съдържанието на обществените поръчки за избор на изпълнители за изработване на плановете, сроковете на съгласувателните процедури и липсата на достатъчно капацитет. Според Лидия Станкова, директор „Устройство на територията“ в МРРБ е важно съдържанието на заданията за изработване на ОУП и призова проектите да бъдат подлагани на обществени обсъждания. Задължително условие според нея е приемането на проектите да става на последователни етапи, което дава възможност за поетапно изчистване на грешки, а важен елемент е наличието на оценка за съответствие и за въздействие върху околната среда. Тя коментира, че качеството на плановете, които постъпват за разглеждане в министерството е различно, и затова могат да бъдат правени коментари и забележки, за да се отстранят грешките в тях, така че да се осигури дългосрочното планиране на развитието на населените места. В отговор на запитването кога ще има национална ГИС система министър Павлова съобщи, че кадастърът вече е обединен, а през следващата седмица ще бъде публикувана нова тарифа за таксите, както и че ще започне поетапното изчистване на грешките в кадастралната карта.

Павлова: Публичните политики са важни за осигуряване на безопасни, устойчиви градове и по-добро качество на живот

  Енергийната ефективност и обновяването на сградите е ключова тема на национално и европейско ниво – нужно е да работим заедно, за да постигнем европейските цели в тази сфера. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на лидерската среща на върха за енергийната ефективност в Мадрид, на която бе ключов говорител. Тя посочи, че темата придобива все по-голямо значение и е важен елемент на публичните политики за осигуряване на безопасни и устойчиви градове и по-добро качество на живот, съобщи БГНЕС. „Няколко са важните елементи, за които трябва да се погрижим на национално ниво, за да бъдат постигнати европейските цели за енергийна ефективност: ясна визия и цялостно свързана рамка, законодателна рамка, политическа ангажираност и партньорство, както и конкретни инициативи, проекти, програми“, подчерта на форума министър Павлова. Тя подчерта също, че сме изправени пред нарастваща обществена загриженост за последиците от изменението на климата, енергийната зависимост и изчерпването на енергийните ресурси. Това превръща достъпността на цените на енергията и намаляването на консумацията на енергия на сградите в жизненоважен и спешен въпрос, както на национално, така и международно ниво. От решаващо значение е стратегическата визия на международно равнище и затова е изключително важно, че вече имаме една обща рамка – споразумението от Париж. То е мост между днешните политики и климата преди края на века, допълни министър Павлова. В изказването си Лиляна Павлова акцентира върху това, че България активно участва в различните формати на сътрудничество, които да подпомагат и допринасят за успешното изпълнение на политиките за обновяване на сградите, обмен на добри практики и знания с европейски партньори. Глобалният дневен ред за градовете и наскоро приетият Пакт от Амстердам, който зададе дневния ред за градовете на ЕС, поставят специално ударение върху достъпните и енергийноефективни жилища в градските райони - посока, която българското правителство е твърдо решено да следва. В този контекст, енергийната ефективност на сградите е дългосрочен приоритет за кабинета като през последните няколко години се превърна в основна политика. Министър Павлова обърна внимание, че българското правителство е предприело на национално ниво редица стъпки за подобряване на енергийната ефективност - от прилагането на законодателни мерки до разработването на конкретни политики и програми. България работи вече десет години за справяне с предизвикателствата пред енергийната ефективност и обновяването на съществуващите сгради, а националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е най-мащабната инициатива в областта. По време на лидерската среща на върха Лиляна Павлова подчерта, че успехът на всяка национална политика, включително енергийната ефективност и обновяването на сгради, зависи в голяма степен от устойчивостта на конкретната инициатива, програма и финансов модел. В същото време публичността е от решаващо значение и работата за повишаване на информираността на гражданите за ползите от този процес трябва да продължи. Участниците във форума бяха приветствани във видео адрес и от заместник-председателя на Европейската комисия с ресор енергиен съюз Марош Шефчович. Срещата, която се провежда в Мадрид, събра 200 представители на институции, неправителствен сектор, университети, бизнес и др., работещи по проблемите свързани с обновяването на съществуващите сгради. В рамките на формата се обсъдиха перспективите за изработване на дългосрочни стратегии за обновяване на съществуващия сграден фонд и постигане на целите, залегнали в споразумението за борба с климатичните промени от Париж. Акцентът на срещата бе подобряването на енергийната ефективност на съществуващите сгради, включително възможности за финансиране на програми и проекти, иновации в сектора и др. 

Министър Павлова: Надявам се до март ремонтът на тунел „Витиня” да приключи

Надявам се до март месец ремонтът на „Витиня” да приключи, колкото и да ни струва, трябва да го направим. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в предаването „Тази неделя” по БТВ. Министър Павлова отбеляза, че тунелът „В ...

Павлова: 300 милиона лева отиват за Южна България по програмата за регионално развитие

  Заради уникалното си културно-историческо наследство, възможности за туризъм и развитие на промишлеността, Пловдив е един от ключовите двигатели за развитието на българската икономика и колкото повече инвестираме в него, толкова по-големи ще бъдат възможностите за развитие на бизнеса и икономиката. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на участието си в кампанията „Региони в растеж“ днес, по време на която бяха дискутирани перспективите за Южния централен район на страната, пише БГНЕС. Според министъра сред предимствата му също са наличието на магистрала и близостта до София. Опитахме се да приложим три от научените уроци от първия програмен период в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., заяви Павлова пред участниците във форума. Един от тях е да не се изпълняват проекти на парче, които нямат обвързаност с друг вид финансиране. Затова с екип от архитекти и урбанисти се опитахме да направим модел за развитието на нашата страна, чрез който да се минимизират последствията от обезлюдяването и миграцията към големите градове, тъй като над 75 % от населението на страната работи и живее в деветте големи града, обясни тя. Ако тази тенденция продължи няма да можем да задържим младите хора в малките населени места. По тази причина избрахме моделът на умерен полицентризъм като най-подходящ за България. Това означава, че чрез инвестиции в инфраструктурата ще подкрепим поне по един сателитен малък град на деветте големи града, както и средните градове, поясни министърът. С гарантирани средства за целенасочена подкрепа ще продължат инвестициите в градска среда – улици, тротоари, подлези и надлези, паркове, детски площадки, в Южен централен район, заяви Павлова. По линия на регионалното развитие специален фокус през този програмен период е отделен на образованието, като най-много средства отиват в образователната инфраструктура – висши и средни учебни заведения, както и детски градини, допълни тя. Министър Павлова подчерта, че за този програмен период 67-те големи и средно големи града разработиха интегрирани планове и определиха предварително зоните за развитие, плановете и проектите си, за чиято подготовка получиха подкрепа. 34-те най-големи общини са вече и междинни звена, като Пловдив беше първата, която се справи с интегрирания си план, инвестиционната програма и като междинно звено вече оценява проектите си, подчерта тя. Екипът работи много активно в посока да задвижи проектите. В отговорността на местната власт, на принципа на децентрализация, е сама да избира своите проекти и да определя какви да бъдат инвестициите и допустимите и недопустимите за финансиране разходи, обърна внимание министърът и допълни, че това позволява решението в какво да се инвестира да бъде на общността, общинския съвет и гражданите. Регионалният министър припомни, че община Пловдив има гарантирани 80 млн. лв. по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“, с които да подобри градската среда, да окаже подкрепа на икономическата зона и да продължи инвестициите в образователна, културна, социална инфраструктура, както и в енергийна ефективност на сградите. Въпреки че поради факта, че най-голяма част от населението е в град Пловдив и затова той получава най-големия ресурс, налице е подкрепа и за по-малките населени места по отношение на енергийната ефективност на сградния фонд, информира министърът. По тази причина всички населени места в региона имат гарантирано финансиране с предефинирани проекти, за да сме сигурни, че се правят целенасочени инвестиции, добре координирани с останалите програми, допълни тя и като пример посочи проектите за деинституционализация на социални домове за деца или възрастни, при които от ОПРР 2014-2020 ще се финансира инфраструктурата, а по линия на Министерството на труда и социалната политика ще се финансират „меките“ мерки – преквалификация на персонала и издръжката. Министър Павлова коментира, че Община Пловдив е направила добър баланс в разпределението на гарантирания й ресурс, като една част – 24%, е предвиден за инвестиции в градска среда, над 16% - за образователна инфраструктура, а сериозен дял е отделен и за мерки в енергийна ефективност. Тя отбеляза, че при наличие на неусвоени средства от някои общини, ще има възможност за финансиране на резервни проекти. 24 гимназии, от които 8 са в Пловдив, ще бъдат финансирани от ОПРР 2014-2020 в Южен централен район, като така ще бъде оказана подкрепа за реформата в сферата на образованието, съобщи Лиляна Павлова. Освен, че ще бъдат ремонтирани, в тях ще бъдат създадени специални лаборатории и места за практически занятия, за да може бизнесът в партньорство с учебните заведения да провеждат специализирани обучения, така че да имаме достатъчно специалисти със средно специално образование, обясни тя. В подкрепа на реформата в спешната помощ се финансират спешни центрове в малките и отдалечени населени места, стационари и специализирани линейки и реаномобили, чрез които да се транспортират болните до големите лечебни заведения в областните центрове. До януари следващата година Министерство на здравеопазването трябва да бъде готово с проекта, чрез който да се финансират тези мерки, обяви Павлова. 40 общини и 918 населени места от регион Родопи ще получат подкрепа в рамките на Целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите населени места в страната. В момента тя се доработва заедно с Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика и се надявам от следващата година да заработи ефективно, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството

Министър Лиляна Павлова: Тунел „Витиня“ е в много лошо състояние и се нуждае от допълнителни ремонтни дейности

 Дясната тръба на тунела Витиня, в посока Варна, е в много лошо състояние и се нуждае от по-сериозни ремонтни дейности, каквито не предполагахме преди да започнем реална работа на терен. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Парашкев Кръстев инспектираха ремонтите дейности, които се извършват на съоръжението. Министърът подчерта, че извършените до момента работи са разкрили изключително тежкото състояние на тръбата, която е на повече от 32 години.   „Последно ремонт е правен преди 27 години, но и тогава не е видяно, че облицовките, например, са без арматура“, посочи министър Павлова. По думите й строителството не отговаря на съвременните норми и наредби за безопасност, заради което се налага по-големи като обем ремонтни дейности. Необходимо е да се направят по-сериозни изолации, допълнителни облицовки и допълнително отводняване, за да се предотвратят течовете, както и ремонт на осветлението, вентилацията и др. „Във връзка с очерталия се по-голям обем съпътстващи дейности ще бъде необходим по-дълъг срок от първоначално предвидения, за да се извършат“, посочи регионалният министър. Тя изрази надежда ремонтът да бъде изцяло завършен през пролетта на 2017 година, ако се направят всички съпътстващи дейности, които са свързани и с допълнително финансиране, което по индикативни предварителни прогнози е между 4 и 6 млн.лв. „Направим ли го, можем да сме спокойни, че сме направили всичко необходимо за безопасното пътуване по АМ „Хемус“– двата тунела на Витиня и Ечемишка, виадуктите на Елешница, които завършваме. С това критичната инфраструктура, която беше в най-тежко състояние ще бъде изцяло завършена и ще отговаря на нормите за безопасност, към които се стремим“, категорична бе министър Павлова. Като приоритет за следващата година министърът посочи ремонтът на т.нар. железни съоръжения на северната магистрала при км 35 и голямото съоръжение при село Потоп, с което изцяло ще се обновят проблемите места по направлението от София от Ябланица. Министър Павлова съобщи, че завършва подготовката за ремонта на тунел Ечемишка и той ще започне до дни. Срокът за завършването му е до кроя на годината, като приоритет в работата на строителите ще е качеството. Не е изключено възникването на необходимост от допълнителни дейности извън предвидените, както при случая с тунел Витиня. Според министър Павлова при подходящи метеорологични условия ремонтните дейности ще завършват предсрочно. Пред журналисти регионалният министър припомни, че процедурата за изграждане на системата за тол таксите е възобновена и след 20 дни се очаква получаването на офертите. „Надяваме се, ако няма обжалвания, до края на годината да стартира първата фаза, чийто срок е до 12 месеца – да бъде разработен и внедрен софтуерът. От деня, в който тя заработи и получим приходи от нея, ще можем да заплащаме направената от избрания изпълнител инвестиция, която няма да е за сметка на бюджета, а на 100% ще бъде за сметка на бъдещия изпълнител“, коментира министърът и посочи, че държавата ще има всички права върху системата и няма да се налага обвързване с определена фирма. Регионалният министър припомни, че тежкотоварнитепревозни средства ще заплащат тол такса чрез бордово устройство или пътна карта, като плащането ще бъде различно за различните видове пътища и в зависимост от тонажа на превозните средства. Леките автомобили ще продължат да използват винетка, която ще бъде електронна. Камери и GPS-базирана система ще следят по номера на колата дали е заплатена електронна винетка. „Процедурата за тол-системата е на много важен етап. Първо, както видяхме в поредната жалба, това беше фирма фантом, бих казала измислена жалба, която имаше за цел единствено да блокира процедурата. Нашият анализ показва, че жалбите са в две посоки – нежеланието на лицата, които стоят зад тези фирми фантоми, да има въведена тол система, защото тя ще доведе до по-справедливо, но и до по-скъпо заплащане от транзитни превозвачи и т.н. Втората категория са вероятно самите интереси на фирми, които кандидатстват и се опитват да наложат някакви определени технологии. Второто, което искаме, е тя да е сателитно базирана, абсолютно отворена и да е изградена за България, лицензът и правата да са на българското правителство, както и на пътната агенция, за да не може никой по никакъв начин да ни продаде нечия готова система, а ние да трябва да плащаме лиценз отново. Тази система касае националната сигурност, тя не касае само плащането и използването на пътищата в България“, подчерта тя.

Ремонтът на тунел "Витиня" ще се забави до пролетта на 2017 година

  Дясната тръба на тунела Витиня, в посока Варна, е в много лошо състояние и се нуждае от по-сериозни ремонтни дейности, каквито не предполагахме преди да започнем реална работа на терен, съобщава БГНЕС. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Парашкев Кръстев инспектираха ремонтите дейности, които се извършват на съоръжението, съобщиха от МРРБ. Министърът подчерта, че извършените до момента работи са разкрили изключително тежкото състояние на тръбата, която е на повече от 32 години. „Последно ремонт е правен преди 27 години, но и тогава не е видяно, че облицовките, например, са без арматура“, посочи министър Павлова. По думите й строителството не отговаря на съвременните норми и наредби за безопасност, заради което се налага по-големи като обем ремонтни дейности. Необходимо е да се направят по-сериозни изолации, допълнителни облицовки и допълнително отводняване, за да се предотвратят течовете, както и ремонт на осветлението, вентилацията и др. „Във връзка с очерталия се по-голям обем съпътстващи дейности ще бъде необходим по-дълъг срок от първоначално предвидения, за да се извършат“, посочи регионалният министър. Тя изрази надежда ремонтът да бъде изцяло завършен през пролетта на 2017 година, ако се направят всички съпътстващи дейности, които са свързани и с допълнително финансиране, което по индикативни предварителни прогнози е между 4 и 6 млн.лв. „Направим ли го, можем да сме спокойни, че сме направили всичко необходимо за безопасното пътуване по АМ „Хемус“– двата тунела на Витиня и Ечемишка, виадуктите на Елешница, които завършваме. С това критичната инфраструктура, която беше в най-тежко състояние ще бъде изцяло завършена и ще отговаря на нормите за безопасност, към които се стремим“, категорична бе министър Павлова. Като приоритет за следващата година министърът посочи ремонтът на т.нар. железни съоръжения на северната магистрала при км 35 и голямото съоръжение при село Потоп, с което изцяло ще се обновят проблемите места по направлението от София от Ябланица. Павлова съобщи, че завършва подготовката за ремонта на тунел Ечемишка и той ще започне до дни. Срокът за завършването му е до кроя на годината, като приоритет в работата на строителите ще е качеството. Не е изключено възникването на необходимост от допълнителни дейности извън предвидените, както при случая с тунел Витиня. Според министър Павлова при подходящи метеорологични условия ремонтните дейности ще завършват предсрочно. Пред журналисти регионалният министър припомни, че процедурата за изграждане на системата за тол таксите е възобновена и след 20 дни се очаква получаването на офертите. „Надяваме се, ако няма обжалвания, до края на годината да стартира първата фаза, чийто срок е до 12 месеца – да бъде разработен и внедрен софтуерът. От деня, в който тя заработи и получим приходи от нея, ще можем да заплащаме направената от избрания изпълнител инвестиция, която няма да е за сметка на бюджета, а на 100% ще бъде за сметка на бъдещия изпълнител“, коментира министърът и посочи, че държавата ще има всички права върху системата и няма да се налага обвързване с определена фирма. Регионалният министър припомни, че тежкотоварните превозни средства ще заплащат тол такса чрез бордово устройство или пътна карта, като плащането ще бъде различно за различните видове пътища и в зависимост от тонажа на превозните средства. Леките автомобили ще продължат да използват винетка, която ще бъде електронна. Камери и GPS-базирана система ще следят по номера на колата дали е заплатена електронна винетка. „Процедурата за тол-системата е на много важен етап. Първо, както видяхме в поредната жалба, това беше фирма фантом, бих казала измислена жалба, която имаше за цел единствено да блокира процедурата. Нашият анализ показва, че жалбите са в две посоки – нежеланието на лицата, които стоят зад тези фирми фантоми, да има въведена тол система, защото тя ще доведе до по-справедливо, но и до по-скъпо заплащане от транзитни превозвачи и т.н. Втората категория са вероятно самите интереси на фирми, които кандидатстват и се опитват да наложат някакви определени технологии. Второто, което искаме, е тя да е сателитно базирана, абсолютно отворена и да е изградена за България, лицензът и правата да са на българското правителство, както и на пътната агенция, за да не може никой по никакъв начин да ни продаде нечия готова система, а ние да трябва да плащаме лиценз отново. Тази система касае националната сигурност, тя не касае само плащането и използването на пътищата в България“, подчерта тя.