21.10.2016

Смъртоносно вещество в онлайн продажба от китайски компании

Карфентанил - 100 пъти по-мощен от фентанила, той пък 50 пъти по-мощен от хероина